Українське ділове мовлення. Календар свят
Патріотичне виховання

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Програма розвитку
національно-патріотичного виховання
2016 – 2020н.р.
 
1.Нормативно-правова база з національно-патріотичного виховання:
 
— Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки».
 
— Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
 
— Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи».
 
— Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України».
 
— Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України».
 
— Протокол наради Кабінету Міністрів України від 18.09.2014 «Щодо питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді».
 
— Наказ МОН України від 30.09.2014 №1085 Про проведення Всеукраїнської дитячо–юнацької військово–патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
 
— Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.
 
— Наказ МОН України № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах.
 
— Лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2014 №1/9-429 «Про організацію фотовиставок».
 
— Лист Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання».
 
— Лист Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 №1/9-235 «Щодо відвідування музеїв та навчально-тематичних екскурсій».

 
2. Національно-патріотичне виховання.
 
2.1. Мета національно-патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:
 
утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;
усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
культивування кращих рис української ментальності — працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
формування мовленнєвої культури;
спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.
3. Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.
 
У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна ціною життя Героїв Небесної Сотні, зусиллями українських військових, добровольців, волонтерів відстоює свободу і територіальну цілісність, пріоритетного значення набуває патріотичне виховання дітей та учнівської молоді.
 
Події останніх місяців дають підстави стверджувати, що переважна більшість громадян України, серед яких є і діти, і молодь, виявили високу патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію. Це є свідченням системної виховної роботи педагогічних колективів навчальних закладів. Тому одним із найважливіших завдань педагогів є продовження роботи з формування у дітей та молоді громадянських якостей, розуміння приналежності до українського народу. Особливу увагу слід приділити дітям та сім’ям, які переїхали із території військових дій, сприяти їх адаптації у нових умовах та нових колективах, залучати їх до активної діяльності та участі у позаурочних заходах, надавати можливість реалізовувати свій інтелектуальний, творчий, фізичний потенціал на благо України.
 
Патріотичне виховання має наскрізно пронизувати весь навчально-виховний процес, органічно поєднувати національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання, базуватися на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю країни.
 
Патріотичне виховання має охоплювати всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяти формуванню у дітей та утвердженню у педагогів і батьків національних та загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України. Проявом патріотичного духу, свідченням формування української політичної нації стало масове використання української державної символіки, національного традиційного одягу, жовто-блакитних кольорів. При цьому важливо не підмінити зовнішніми ознаками патріотизму його глибокої ідейної сутності – готовності своєю працею, науковими, творчими й спортивними досягненнями сприяти розвитку української демократичної держави.
 
Відповідно, всі заходи мають бути наповнені громадянсько-патріотичним змістом, стверджувати ідею спільності інтересів та взаємоповаги усіх громадян України, підтримувати прагнення кожної особистості до духовного, інтелектуального, творчого та фізичного розвитку задля розквіту держави в цілому.
 
Доцільно добирати і поєднувати різноманітні методи і форми патріотичного виховання, уникати формалізму й одноманітності, насичувати їх патріотичними емоціями та переживаннями, активно використовувати приклади мужності й звитяги захисників України як з історичного минулого, так і нинішніх воїнів-героїв, які боронять нашу державу від російської агресії.
 
Громадянський компонент виховання найвиразніше втілено у змісті навчальних предметів суспільно-гуманітарного циклу. Вивчення української мови, літератури, історії, географії, правознавства спрямовано на формування переконливого почуття патріотизму й громадянської свідомості дітей та учнівської молоді, знань про права і свободи громадян, сутність громадянського суспільства.
 
Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність педагогів, учнів, батьків, яка через конкретну, практичну діяльність сприяє встановленню соціальних зв’язків, опануванню дітьми новими навичками, формуванню у них прагнення до відповідальної патріотичної поведінки, моральних та духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України. Зазвичай діяльність волонтерських груп здійснюється в інформаційно-просвітницькому, профілактичному, соціальному, охоронно-захисному напрямах. Реалії сьогодення визначили новий напрям волонтерської роботи – психологічна та моральна підтримка воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії, інших військових формувань; допомога родинам, що були вимушені залишити свої домівки у результаті анексії Росією Криму та окупації окремих територій східної частини України. Важливо, щоб учні, незалежно від їх національності та регіону проживання, ідентифікували себе з Україною, прагнули жити в Україні; розуміли необхідність дотримання конституційних та правових норм, володіння державною мовою; сприймали регіональну історію як частину загальної історії України, відчували власну причетність до майбутньої долі рідного краю як невід’ємної складової єдиної країни.
 
Важливу роль у патріотичному вихованні дітей та учнівської молоді відіграє педагог, його особистий приклад, його погляди та практичні дії, що мають бути взірцем для наслідування. Якість виховного процесу залежить від рівня підготовленості педагогів до кожного заходу; використання різноманітних методів і форм; знання і вмілого врахування вікових й психологічних особливостей дітей; відвертості, емоційності, оптимізму та активної патріотичної позиції вчителя. Патріотичне виховання громадянина має здійснюватися кожним педагогом на кожному уроці та в позаурочний час.
 
Сім’я – основа виховання громадянина-патріота України
 
Важлива роль у формуванні патріотизму належить сім’ї. Завданням навчальних закладів є залучення батьків учнів до активної участі у навчально-виховному процесі, організації та проведенні позанавчальних виховних заходів. Батьки мають стати не тільки гостями на заходах, не тільки спостерігачами за здобутками власних дітей, вони мають безпосередньо впливати на формування молодого покоління своїм досвідом та прикладом.
 
Зусилля педагогів мають бути спрямовані на підтримку ініціативи батьківської громади, взаємодію у розробленні та виконанні рішень щодо патріотичного виховання учнів. Особливу увагу слід приділити педагогізації батьків, ознайомленню їх із сучасними психолого-педагогічними знаннями. З цією метою доцільно використовувати активні методи: тренінги, дискусії, дебати, аналіз виховних ситуацій, які сприяють усвідомленню батьками ролі сім’ї у вихованні дітей, формуванні патріотичних почуттів та готовності служити своїми знаннями, працею Україні.
 
Дитячі та молодіжні громадські організації
 
Вагому роль у пропагуванні ідеї патріотичного виховання як національного пріоритету України, набутті підростаючою особистістю громадянських якостей, соціального досвіду відіграють молодіжні громадські організації.
 
Основними способами використання потенціалу молодіжних громадських організацій у вихованні учнів може стати проведення спільних з навчальними закладами акцій, флешмобів, фестивалів, проектів, інших заходів патріотичного спрямування; залучення фахівців дитячого руху до виховної роботи навчальних закладів; ознайомлення педагогів з методикою виховної роботи громадських організацій через систему спільних семінарів, конференцій, тренінгів. Доцільним буде залучення регіональних осередків, молодіжних громадських організацій до проведення туристських змагань та зльотів, військово-спортивних патріотичних ігор, спортивних змагань тощо.
 
Закон України «Про громадські об’єднання» дає право громадським організаціям пропагувати свою діяльність, звертатись до керівників навчальних закладів з пропозиціями щодо співпраці у питаннях навчання, виховання та розвитку дітей. У свою чергу, педагогічна, учнівська, батьківська громада визначає доцільність та необхідність такої взаємодії, виходячи із своїх можливостей, пріоритетів навчально-виховної роботи.
 
Військово-патріотичне виховання
 
Військово-патріотичне виховання молоді – це процес цілеспрямованого систематичного формування почуття патріотизму, духовної та психологічної готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності держави.
 
Реалії сьогодення визначили пріоритетні напрями роботи з військово-патріотичного виховання молоді. Актуальними є Уроки мужності (лист МОН від 13.08.2014 № 1/9-412), зустрічі з учасниками бойових дій на Сході України та волонтерами, відвідання військовослужбовців, які отримали поранення та проходять реабілітацію у медичних закладах, написання листів у рамках Всеукраїнської акції «Лист пораненому», встановлення у навчальних закладах меморіальних дощок (знаків) на вшанування пам’яті загиблих воїнів-героїв.
 
У музеї ліцею створено постійно діючі стенди, що відображають події збройної боротьби Українського народу за територіальну цілісність нашої країни, участь випускників навчальних закладів, односельців в антитерористичній операції. Корисними є фотоматеріали, підготовлені вихователем та бібліотекарем закладу. З метою відновлення, збереження і популяризації у суспільстві здобутків українського народу у боротьбі за свободу та незалежність; виховання у зростаючого покоління патріотизму, формування національної ідентичності, вшанування подвигу та героїзму захисників української державності, Указом Президента України від 14 жовтня 2014 року № 806 встановлено День захисника України, що відзначатиметься щорічно 14 жовтня.
 
5. Очікувані результати:
 
забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;
зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;
збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки.

 

День Гідності і Свободи
 
До Дня Гідності і Свободи в Березівському ВПУ ОНПУ, біля «Галереї Героїв» училища, відбувся культурно-мистецький захід з віддання шани патріотизму й мужності громадян, які постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Слоганом і темою його відзначення у цьому році є «Вільні творять майбутнє». Зі сльозами на очах учні і педагоги слухали промови, вірші і пісні, взяли участь у хвилині мовчання по героям, що відстоювали незалежність України та вклонилися Захисникам України. Цього ж дня колектив Березівського ВПУ ОНПУ взяв участь у мітингу, який відбувся у м. Березівка та покладанню квітів біля пам’ятнику Т.Г. Шевченку.

     

 

     

 

Більше фото на https://www.facebook.com/pg/BerVPU/photos/

 

Захід пам’яті
 
Учні Березівського ВПУ ОНПУ зібралися біля «Галереї Героїв» училища, щоб вшанувати пам’ять випускників училища, які віддали життя за свободу і незалежність України. Ведуча заходу Ганна Салада розповіла про життєвий шлях колишніх учнів училища Віктора Бошняка і Віталія Токаря. 3 роки тому, 10 листопада 2014 року, В. Бошняк та В. Токар, які захищали східний кордон України, вірні друзі, які жили щасливо і мріяли про гарне майбутнє, справжні чоловіки, які любили життя, своїх батьків, своє село, рідну Україну, загинули біля села Березове, під Мар’їнкою Донецької області від рук ворожого снайпера. Учасники виховного заходу також дізналися про історію прапорів, які знаходяться біля «Галереї Героїв». З болем і тугою, у виконанні учнів Дениса Чуніхіна і Віктора Синенка пролунала пісня «Мамине безсоння»: "Не стріляйте в мамині кольорові сни, Повертайтесь воїни, соколи – сини. Тільки десь у просторі, що горить в боях, Син промовив матері: «Хто, якщо не я?»". Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять наших випускників і всіх захисників, які загинули у цій страшній війні, захищаючи нас, і назавжди в нашій пам’яті залишаться Героями. Учасники заходу запалили свічки пам’яті, поклали квіти та довго не розходилися, стояли біля портретів Героїв зі скорботою та мріями про мирне майбутнє.

      

 

      

 

Більше інформації і  фото на https://www.facebook.com/BerVPU/photos/

 

Міжнародний День миру
 
Флешмоб до Міжнародного Дня Миру (International Day of Peace) відбувся в Березівському ВПУ ОНПУ.

 

 

  

 

 

Більше фото на https://www.facebook.com/pg/BerVPU/photos/

 

Наші Захисники
 
Захисники України, наші випускники і співробітники Березівського ВПУ ОНПУ.

     

 

     

 

     

 

     

 

              

 

 

Більше фото на https://www.facebook.com/pg/BerVPU/photos/