Українське ділове мовлення. Календар свят


Тестування з теми: «Правопис прислівників» 7 клас

Тестування  з теми: «Правопис прислівників»

7 клас

1. Укажіть рядок прислівників, у кожному з яких пишеться Н:

А) приголомше..о, охай..о, безви..о;    Б) дотеп..но;непевне..но;сумлі..но;

В) химер..о; Схвилюва..о; легковаж..о;  Г)  визначе..о;дошкуль..о;докорі..о;

 

2. Укажіть рядок прислівників, у кожному з яких пишеться НН:

А)зако..о;, безбор..о; неодмін..о; Б)повтор..о;тума..о;зосередже..о;

В)щогоди..о;неви..о;ретель..о;  Г)стурбова..о; незбагне..о;відмі..о;

 

3. Укажіть речення, в якому прислівник з НЕ пишеться окремо:

А) Він зачепив  тебе(не)навмисно.

Б) Цей чоловік(не)спокійно поглядав на двері, наче чекав когось.

В) Заходь у воду , не бійся, тут (не)глибоко, а мілко.

Г) Хлопець говорив (не)весело.

 

4. Укажіть рядок, у якому НІ з прислівниками пишеться окремо:

А) Він у роботі (ні)те (ні)се.

Б) Я (ні)куди  не їду.

В) На жаль, тебе замінити (ні)ким.

Г ) (ні)де не було слідів.

 

5. Укажіть рядок прислівників, кожен з яких пишеться через дефіс:

А) (по)французьки; (ні)коли, яко(сь);

Б)( казна)коли, з(давна), (по)товариськи;

В) (часто)густо, (будь)де, (по)сусідськи;

Г) (казна)коли, (десь)інде,(тим)часом;

 

6. Укажіть рядок прислівників, кожен з яких пишеться разом:

А) (що)вечора; (с)початку, (на)око;

Б) (на)поготові, (де)коли, (з)зовні;

В) (на)виворіт, (як)слід, (аби)куди;

Г) (в)літку, (до)долу, (під)боком,

 

7. Укажіть прислівник, який пишеться з двома дефісами:

А) раз(за)разом;              Б) рік(на)рік;

В) пліч(о)пліч;                     Г) час(від)часу;

8.Укажіть словосполучення з прислівником, який пишеться через дефіс:

А) (по)зимовому саду;  Б) зробив(по)своєму;

В)(по)моєму полю;              Г) (по)іншому краю;

 

8. Утворіть ступені  порівняння прислівників

Швидко, дорого, легко.

З одним  із прислівників скласти речення.

10.Зробити морфологічний розбір прислівника.

Страшні зойки та крики чулися тихіше.

Подобається