Українське ділове мовлення. Календар свят


STEM-технології на уроках біології

23 вер. 2021
Використання інноваційних технологій навчання на уроках біології сприяє активному і свідомому засвоєнню здобувачами освіти навчального матеріалу, розвитку їхніх творчих здібностей, формуванню ключових компетентностей, результативності навчального процесу.

Саме так вважає викладач біології Тетяна Темеш Березівського ВПУ ДУ «Одеська політехніка», яка створює на уроці атмосферу співпраці і співтворчості, аби навчання було успішним процесом самопізнання і саморозвитку.
Під час вивчення теми «Віруси, віроїди, пріони» у STEM-лабораторії навчального закладу, навчальний матеріал опановується не шляхом простого заучування і переказування біологічної термінології, а шляхом розвитку критичного мислення і вирішення практичних завдань. Моделюючи урок, викладач використовує такі навчальні стратегії як ротаційні моделі змішаного навчання: «перевернутий клас» (коли здобувачі освіти самостійно опрацьовують новий теоретичний матеріал, а на занятті відбувається його практичне опрацювання), ротації за «станціями» тощо.
За видом діяльності активно використовуються дослідно-експериментальна діяльність та цифрові застосунки – презентація «Віруси, віроїди, пріони».
Заняття проводилося у вигляді мандрування станціями. Перша станція – «Віруси», друга станція – «Віроїди», третя – «Пріони». (Історія відкриття, будова, життєвий цикл, розмноження, значення у природі і для людини), четверта – «Порівняльна», на якій здобувачі освіти самостійно порівнювали характеристики вірусів, віроїдів і пріонів, досліджували та робили висновки. У зв’язку з нинішнім спалахом коронавірусної інфекції COVID-19, особливу увагу було приділено рекомендаціям, як себе захистити від вірусних інфекцій.
Завершується урок рефлексією. П’ята станція – контрольна-оцінювальна, на якій закріплюються отримані знання за допомогою онлайн-тестування та застосуванням технології «Незавершене речення».
Інтерактивне навчання із застосуванням STEM-технологій при вивченні біології забезпечує реалізацію дослідно-експериментальної, винахідницької діяльності та передбачає інтегровану і творчу співпрацю учнів, спрямовану на отримання самостійних результатів під керівництвом викладача.

 

    

 

   

 

    

 

Більше інформації та фото

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BerVPU&set=a.1750660758441530