Березівське вище професійне училище
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Бібліотека

Електронні бібліотеки

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 від 28.08.2019

Прогресивні представники вітчизняної педагогіки завжди розглядали бібліотеку як найважливішу ланку навчально-виховного процесу, підкреслюючи її безсумнівний вплив на якість навчання. Адже саме бібліотека коледжу стає для учня дуже важливою в навчанні та інтелектуальному розвитку.

 

Провідна ідея роботи – впровадження новітніх інформаційних та інтерактивних технологій у роботі з педагогічними працівниками та учнями.

Завдання бібліотеки:

  1. сприяти реалізації стратегічної мети Березівського ВПУ ОНПУ щодо підготовки конкурентоспроможного фахівця й виховання багатогранної особистості;
  2. якісно оновлювати зміст, форму і методи роботи бібліотеки;
  3. створювати умови для самовдосконалення, виявлення й розвитку літературної творчості учнів;
  4. поліпшувати інформаційно-бібліографічне забезпечення педагогічних працівників та учнів та пропагувати бібліотечно-бібліографічні знання;
  5. виховати культуру читання;
  6. посилювати роль навчальної, науково-популярної, художньої книги в навчанні та вихованні;
  7. формувати банк електронних версій вітчизняної та зарубіжної художньої та навчальної літератури;
  8. використовувати програмні комплекси автоматизації бібліотеки.

Бібліотека пропонує: оперативне та якісне бібліотечно-бібліографічне обслуговування з використанням сучасних технологій, навчання учнів основ інформаційної культури, проведення інформаційних та просвітницьких заходів.

У бібліотеці забезпечено доступ до інформаційних ресурсів, в тому числі до мережі Інтернет.

Інтелектуальна функція бібліотеки. Важливим завданням національної освіти є формування інтелектуального потенціалу держави. Навчальний заклад покликаний сформувати творчу, гуманістично орієнтовану особистість, здатну реалізувати свої природні здібності й таланти, вибудувати перспективу свого інтелектуального життя. До цього процесу долучається й бібліотека як центр інтелектуальної діяльності та інтелектуального дозвілля учнівської молоді.

Технологічне наповнення процесу реалізації названої функції складають: книжкові виставки «Розвивай свою пам’ять», «Талант та обдарованість», «Для допитливих»; формування фонду науково-пізнавальної літератури; виставки-презентації науково-популярної літератури та статей періодики.

Виховна функція бібліотеки. Пріоритетними напрямами виховання молоді в національній системі освіти є патріотичне виховання, що передбачає формування громадянина-патріота; правове виховання, мета якого – формування високого рівня правової культури та законослухняності учнівської молоді, прищеплення поваги до прав і свобод людини й громадянина, Конституції, державних символів; моральне виховання, що передбачає прищеплення й розвиток моральних почуттів, наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей; трудове виховання, метою якого є формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря; екологічне виховання, що передбачає формування високого рівня екологічної культури особистості, яка усвідомлює себе частиною природи і наділена почуттям відповідальності за неї як за національне багатство; фізичне виховання, метою якого – утвердження здорового способу життя, повноцінного фізичного розвитку особистості.

Бібліотека активно долучається до реалізації навчальним закладом основних її виховних функцій та завдань і утвердилася як центр духовного становлення особистості, духовної культури учнів, формування її духовних ціннісних орієнтацій.

Масова робота бібліотеки. Згідно з «Положенням про бібліотеку загальноoсвітнього навчального закладу» однією з основних функцій бібліотеки є популяризація літератури за допомогою культурно-просвітницьких заходів. Під час проведення відповідних заходів бібліотекою використовуються наочні (книжкові виставки) та рекомендаційні (огляди, обговорення, читацькі конференції, дискусії, літературні вечори, усні журнали) форми роботи. Вони базуються на широкій демонстрації нових надходжень та тематичному показі літератури за актуальними темами.

Систематично бібліотека долучається до організації тематичних вечорів, бесід, виховних годин та інших виховних та позаурочних заходів, які проводять викладачі, класні керівники, вихователі, методисти, підбираючи матеріал до сценаріїв. До кожного масового заходу бібліотека організовує книжкові виставки.

 

День Гідності і Свободи_                  День рідної мови

Проводяться творчі зустрічі з березівськими письменниками, акторами і поетами:

Регулярно поновлюються постійно діючі тематичні виставки та книжкові полиці: до Дня української писемності та мови, Дня пам’яті героїв Крут,  «Ви маєте знати про СНІД та ВІЛ більше», «Історія України», та інші.

Систематично в читальному залі проводяться профілактичні бесіди щодо попередження наркоманії та СНІДу; запрошуються на зустріч з учнями лікарі, психологи.