Українське ділове мовлення. Календар свят


Адміністрація

ШЕВЧЕНКО Валентина Петрівна

Директор Березівського вищого професійного училища Одеського національного політехнічного університету з 2001 року. Народилася у 1954 році в Хмельницькый області. У 1978 році закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечнікова за  спеціальністю «українська мова і література». В училищі працює з 1982 року ( викладач,  заступник директора з навчальної роботи). Під її керівництвом у 2002 році навчальний заклад отримує статус вищого професійного училища. Забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів Березівського ВПУ ОНПУ. Створює умови для організованої роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу та інших можливостей і резервів. Багато уваги приділяє розвитку та покращенню матеріально-технічної бази, комп’ютеризації навчального закладу, впровадженню в навчальний процес інноваційних освітніх технологій, кращого педагогічного досвіду вітчизняних і зарубіжних фахівців, залучення до підготовки майбутніх робітників та техників-технологів експертів з Австрії  та Німеччини, цілеспрямованому використанню іноземних інвестицій, налагодженню ділових контактів з провідними вищими навчальними закладами України. Створила згуртований колектив однодумців, здатний успішно вирішувати поставлені завдання. Приділяє значну увагу створенню умов для комфортного навчання та роботи у навчальному закладі. Є учасником українсько-австрійського проекту «Реформування ПТО в Україні» та відповідних проектів кооперації  з  організації та впровадження  проектних занять  в  навчальному  закладі.  Під її проводом училище бере активну участь  у  міжнародних освітянських  виставках, форумах,  всеукраїнських конкурсах  і здобуває найвищі нагороди. Член ректорату  і вченої ради ОНПУ. Викладач вищої категорії, відмінник освіти України. Нагороджена:  нагрудним знаком Лауреата премії ВР України в галузі освіти,  Почесною відзнакою  Президента України – ювілейною медаллю “ 25 років Незалежності України”,  нагрудним знаком «А.С.Макаренко», іменними годинниками  від Президента України на честь 10-річчя незалежності України та голови Одеської ОДА, Почесними грамотами голів Одеської ОДА та обласної ради, Почесними відзнаками обласної ради, голови Березівскої РДА. Нагороджена  медалями «Чарівна сила України» і “ Патріот Одещини”  та ін.ЯНЧЕНКО Лариса Геннадіївна


Заступник директора з навчально-виробничої роботи Березівського ВПУ ОНПУ. Викладач вищої категорії. Народилася у 1964 році  в м. Березівка.  У 1986 році закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості за  спеціальністю «зберігання і технологія переробки зерна», в 1993 році - Одеський державний університет ім. І.І.Мечнікова за  спеціальністю  «біологія».  Брала участь, як член комісії, у розробці державного стандарту  з професії «кухар». Працює над зміцненням матеріально-технічної бази теоретичного та виробничого навчання, розробкою сучасних навчально-методичних матеріалів для підготовки майбутніх робітників, впровадженням інноваційних технологій у навчально-виробничий процес, підвищенням в учнів якості знань, умінь та навичок  відповідно до державних стандартів, мотивації до оволодіння сучасними виробничими технологіями, творчого саморозвитку і професійної самореалізації, якісною підготовкою конкурентноспроможних фахівців та їхньою адаптацією в умовах сучасного ринку праці;  над розробкою переліку навчально-виробничих робіт відповідно вимогам навчальних програм, розробкою планів виробничого навчання учнів з професій, проектом планів виробничої діяльності навчальних груп в майстернях училища, розробкою детальних програм виробничої практики та забезпеченням їхнього виконання. Є учасником українсько-австрійських проектів з  економіки, кулінарії та готельного бізнесу. Займається пропагандою та впровадженням міжнародних стандартів в систему підготовки робітничих кадрів.  Опікується якісним проведенням училищних конкурсів фахової та професійної майстерності серед учнів та майстрів виробничого навчання. Нагороджена Почесними грамотами МОН України, Національної академії педнаук України,  медаллю  лауреата II Всеукраїнської премії “ Працівникам освіти України” Всеукраїнського БФ “Вдячність.Визнання.Надія”,  Почесною відзнакою голови Березівської РДА. 
     
 

 

ЛІЩИНСЬКА Алла Анатоліївна

 Заступник директора з навчально-виховної роботи Березівського ВПУ ОНПУ. Народилася у 1958 році на Одещині. У 1981 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім.. М.Островського за спеціальністю «математика». Розпочала педагогічну діяльність в училищі у 1980 році. Має досвід роботи в керівних органах. Викладач-методист, відмінник освіти України. Нагороджена Почесними грамотами МОН України, нагрудним знаком «А.С.Макаренко», Почесними відзнаками  ОНПУ, грамотами Одеської ОДА та обласної ради, голови Березівської РДА, є лауреатом II Всеукраїнської премії “ Працівникам освіти України” Всеукраїнського БФ “Вдячність.Визнання.Надія. Працює над впровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процесс. Створений нею Театр Мод училища є  активним учасником міжнародних  заходів, що  проводяться в м.Київ, а колекці, що брали участь у I  та II Всеукраїнських конкурсах “ Прорив легкої промисловості” в номінаціях отримали 1 та 2 місця в 2016р., (м.Київ) та 1 місце в березні 2017 р.(м.Львів).  Під її керівництвом в училищі створені центр інноваційних технологій, центр художньо-естетичного і фізичного виховання «Сузір’я», велнес-центр «Філософія здоров’я», ізостудію, проводиться робота з обдарованими та здібними дітьми. Вона очолює молодіжний Європейський клуб, студентську соціальну службу училища з волонтерським рухом за програмою «Рівний-Рівному». Є учасником українсько-австрійського проекту кооперації  з  організації та впровадження  проектних занять  в  навчальному  закладі. Активно займається впровадженням педагогіки співпраці, організацією проектної діяльності з розвитку творчості молоді, впровадження мистецького спрямування в процес позаурочної діяльності, профілактики шкідливих звичок та пропаганди здорового способу життя серед підлітків, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В училищному центрі інноваційних технологій очолює роботу по створенню друкованої продукції: профорієнтаційних матеріалів, буклетів, календарів, які всебічно відображають діяльність навчального закладу. Творчо працює над розробкою та оновленням дизайну навчального закладу.
  
 


ШЕВЧЕНКО Григорій Олександрович


  Заступник директора з навчально-методичної роботи та міжнародних зв’язків. Викладач вищої категорії. Народився у 1957 році  на Криворіжжі. У 1979 році закінчив Одеський державний університет ім. І.І.Мечнікова за спеціальністю «українська мова і література». З 1988 року працює в училищі заступником директора з навчально-виховної роботи, директором. З 2001 по 2008 роки перебував на держслужбі в органах виконавчої влади – заступник начальника управління освіти і науки облдержадмінистрації – начальник відділу профтехосвіти; з 2004 року – заступник голови Березівської райдержадміністрації із соціальних питань. Брав активну участь у міжнародному проекті Європейського Фонду Освіти, Міжнародної Організації Праці та Міністерства освіти і науки України «Реформування професійно-технічної освіти в Україні» (галузь «туризм», донор – Австрія, 2001-2005 рр.). Є учасником українсько-австрійського проекту кооперації  з  організації та впровадження  проектних занять  в  навчальних  закладах. Займається пропагандою та впровадженням міжнародних стандартів в систему підготовки робітничих кадрів. Проводить активну дослідницьку роботу з вивчення історії Одещини, Березівського району, навчального закладу, регулярно публікується  в районній,обласній пресі; в республіканському фаховому журналі « Професійно-технічна освіта”, вистпає на  TV з питань профтехосвіти та міжнародної діяльності.  Має власні розробки дослідницького характеру, є співкерівником дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня, що  проводиться на базі ВПУ ОНПУ ( 2015-2017р.р.).Бере участь у міжнародних семінарах, конференціях, форумах, виставках. Відмінник освіти України, нагороджений  Почесною грамотою НАПН України, Почесною грамотою Одеської облради почесними відзнаками ОНПУ, голови Березівської РДА, Березівської райради медаллю  лауреата II Всеукраїнської премії “ Працівникам освіти України” Всеукраїнського БФ “Вдячність. Визнання. Надія”,медалями «За заслуги» ІІ ст. , «За звитягу», пам’ятним орденом «Ветеран війни в Афганістані» Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).
ЛУНЄВА Олена Михайлівна

Заступник директора з навчальної роботи Березівського ВПУ ОНПУ. Викладач вищої категорії, відмінник освіти України. Народилася у 1959 році в м.Березівка. У 1981 році закінчила Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «технологія швейних виробів». Має досвід керівної роботи на виробництві. Опікується викладанням спеціальних предметів із врахуванням досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду . Приділяє увагу творчому підходу педагогів до виконання навчальних планів та програм. Працює над інноваційним педагогічним проектом з підготовки  робітничих кадрів, що базується на інтеграції навчального та виробничого процесу, здійснюється на основі врахування динамічних змін у сучасних виробничих технологіях, професійно-кваліфікаційній структурі діяльності на підприємствах побутових професій й ґрунтується на особистісно - орієнтованому підході до професійного розвитку майбутніх кваліфікованих робітників, формування у них здатності до оволодіння інтегрованими  професіями, новими професійними компетенціями. Працює над комплексним методичним забезпеченням кабінетів та лабораторій з викладання спец дисциплін побутового напрямку. Нагороджена Почесними  грамотами  Одеської обласної ради, Департамента освіти і науки ОДА, Одеського національного  політехнічного університету та ін.МІНАКОВА Олена Іванівна

Заступник директора з навчальної роботи Березівского ВПУ ОНПУ. Народилася в 1962 році в м.Березівка. В 1985 році закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова за спеціальністю «українська мова і література». Викладач вищої категорії, відмінник освіти України. Опікується викладанням загальноосвітніх предметів із врахуванням досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду. Приділяє увагу творчому підходу педагогів до виконання навчальних планів та програм. Впроваджує сучасні та творчі методи навчання як засоби співпраці викладача та учнів, направленої на розв'язок дидактичних задач, які дають позитивні наслідки у засвоєнні знань учнями. Творчо досліджує питання вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового педагогічного досвіду викладачів та навчального закладу. Сприяє впровадженню досягнень педагогічної науки і принципів наукової організації праці в практику педагогів. Працює над покращанням комплексного методичного забезпечення кабінетів загальноосвітньої підготовки. Нагороджена Почесними  грамотами  Одеської ОДА, Департаменту освіти і науки ОДА, Одеського національного політехнічного університету та ін.

 


 

 СИДОРЕНКО Яна Миколаївна

Старший майстер Березівського ВПУ ОНПУ. Народилася у 1972 році на Березівщині.  В 1991 році закінчила Одеський технікум радянської торгівлі за спеціальністю «організація торгівлі і товарознавство продовольчих товарів». В 1997 році - Львівську комерційну академію за спеціальністю «товарознавство і торгівля продовольчими товарами». Працювала на керівних посадах на виробництві. Є учасником українсько-австрійських проектів з  економіки та кулінарії. У 2012 р. представляла училище на всеукраїнському семінарі в м. Донецьку. Займається пропагандою та впровадженням міжнародних стандартів в систему підготовки робітничих кадрів. Працює над комплексним методичним забезпеченням майстерень та лабораторій побутового напрямку. Організовує навчально-виробничий процес з підготовки молоді за побутовими професіями у відповідністю із програмою виробничого навчання, вимогами наукової організації інженерно-педагогічної праці та сучасної технології виробництва. Працює над розробкою переліку навчально-виробничих робіт відповідно вимогам навчальних програм, розробкою планів виробничого навчання учнів з професій, проектом планів виробничої діяльності навчальних груп в майстернях училища, розробкою детальних програм виробничої практики та забезпеченням їхнього виконання. Організовує роботу майстрів виробничого навчання побутових професій у навчальних майстернях та виробничих об’єктах під час виробничого навчання та виробничої практики. Нагороджена Почесними грамотами  Департаменту освіти і науки ОДА, Одеського національного політехнічного університету.
 

 

КОТЛИК Ольга Михайлівна

Завідуюча гуртожитком Березівського ВПУ ОНПУ. Народилася у 1951р в Миколаївському районі Одещини.  У 1986 р. закінчила Березівське ПТУ№ 43 за спеціальністю «конторський службовець (бухгалтерія)». Велику увагу приділяє покращанню побутових умов учнів, які проживають у гуртожитку. Організовує належний побут, відпочинок і дозвілля учнів. Приділяє значну увагу створенню умов для комфортного проживання та психологічної сумісності мешканців гуртожитку.  Проводить роботу з організації ремонту, забезпечення, зберігання і підтримки в належному стані кімнат, приміщень, поверхів, обладнання, м’якого, жорсткого інвентарю та іншого майна навчального закладу. Разом із органами учнівського  самоврядування гуртожитку проводить роботу з організації змагання за зразкові кімнати та поверхи.Нагороджена Почесними грамотами Березівської районної ради, Одеського національного політехнічного університету.